کلینیک درد چند تخصصی آسا اولین کلینیک درد چندتخصصی ایران پس از بازگشت گروه اول دانش‌آموختگان رشته فوق تخصصی کنترل درد از خارج کشور، در سال 1388 با مشارکت پزشکان فوق تخصص کنترل درد و متخصصین پزشکی ورزشی، طب فیزیکی و توان‌بخشی و روانشناس بالینی عضو هیئت‌علمی دانشگاه پایه‌گذاری شد. 

کلینیک تخصصی درد آسا

امید است تا متخصصان این کلینیک در ارائه هرچه بهتر درمان‌های فوق تخصصی کنترل درد به بیماران نیازمند، سربلند و پیروز باشد.